Gezamenlijke visie

Doelstelling
Een door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gedragen, toegankelijk en laagdrempelig visiestuk, waarin duidelijk wordt gemaakt waar Horizontaal Toezicht voor staat, welke kansen dit biedt en waarom invoering hiervan van meerwaarde kan zijn voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Toepassing
De toepassing hiervan is niet gericht op een specifieke situatie in het proces van HT. Het heeft vooral een communicatieve functie (de reclame yer) en dient zo tijdloos mogelijk te zijn.

Inhoud
Een visie dient te inspireren. Er mag dus ook een ambitieus beeld geschetst worden. In deze gezamenlijk visie dient het overall kader van Horizontaal Toezicht te worden geschetst. Het volgende komt hierin minimaal hierin aan bod:

  • Waarom Horizontaal Toezicht?
  • Wat houdt het in?
  • Voor wie is het bedoeld?
  • Wat heb je eraan (hoofdlijnen afwegingskader)?
  • Wat is de ambitie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders?