Afwegingskader

Op basis van het Afwegingskader kunnen zorginstellingen en zorgverzekeraars een gefundeerde afweging maken of de inzet van HorizontaalToezicht voor hen voldoende voordelen biedt ten opzichte van het traditionele toezicht. Het Afwegingskader moet op diverse niveaus in de organisatie het gesprek kunnen faciliteren over Horizontaal Toezicht. Voor zorgverzekeraars heeft het Afwegingskader een informatieve functie om de eigen organisaties goed mee te nemen. Het Afwegingskader moet zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars verleiden gezamenlijk de handschoen van Horizontaal Toezicht op te pakken, maar moet tegelijk ook een reëel beeld geven van de (kwalitatieve) kosten en baten. Kortgezegd is het Afwegingskader een objectieve en reële enthousiasmerende brochure over Horizontaal Toezicht Zorg.

Het Afwegingskader bevat uitgangspunten, principes en voorbeelden die voor zorginstellingen een goede en objectieve afweging faciliteren om al dan niet over te stappen op Horizontaal Toezicht. Het is een verdieping op de gezamenlijke visie en stelt de instelling in staat de voor- en nadelen van de eigen instelling op een goede manier af te wegen. Vragen als ‘Waarom zou je meedoen?’, ‘Wat levert het op?’, ‘Wat betekent dit voor de organisatie?’ komen hierin aan bod. Voor zorgverzekeraars geldt dat collectief besloten is Horizontaal Toezicht mogelijk te maken voor die instellingen die daar klaar voor zijn. Dat betekent dat het Afwegingskader vooral moet uitleggenwaarom invoering belangrijk is en welke afwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.