Afwegingskader

Doelstelling
Op basis van het afwegingskader kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een gefundeerde afweging maken of de inzet van Horizontaal Toezicht voor hen voldoende voordelen biedt ten opzichte van het traditionele toezicht. Het afwegingskader moet zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars verleiden gezamenlijk de handschoen van Horizontaal Toezicht op te pakken, maar moet tegelijk ook een reëel beeld geven van de (kwalitatieve) kosten en baten. Kortgezegd is het afwegingskader een objectieve en reële enthousiasmerende brochure over Horizontaal Toezicht Zorg, ondersteunend in het maken van keus over het al dan niet overgaan op Horizontaal Toezicht.

Toepassing
Voor de zorgaanbieder dient het afwegingskader als kwalitatieve zelftoets. Dit afwegingskader moet op diverse niveaus in de organisatie het gesprek kunnen faciliteren over Horizontaal Toezicht. Voor zorgverzekeraars heeft het afwegingskader een informatieve functie om de eigen organisaties goed mee te nemen. In dit afwegingskader zullen dan ook bestuurders van zowel GGZ-instellingen als zorgverzekeraars aan het woord komen.

Inhoud
Het afwegingskader bevat uitgangspunten, principes en voorbeelden die voor zorginstellingen een goede en objectieve afweging faciliteren om al dan niet over te stappen op Horizontaal Toezicht. Het is een verdieping op de gezamenlijke visie en stelt de instelling in staat de voor- en nadelen van de eigen instelling op een goede manier af te wegen. Vragen als ‘Waarom zou je meedoen?’, ‘Wat levert het op?’, ‘Wat betekent dit voor de organisatie?’ komen hierin aan bod. Hierin zal ook aandacht zijn voor houding, gedrag en cultuur. Horizontaal Toezicht wordt pas echt effectief als er ook voldoende intrinsieke motivatie is om hiermee aan de slag te gaan.

Voor zorgverzekeraars geldt dat collectief besloten is Horizontaal Toezicht mogelijk te maken voor die instellingen die daar klaar voor zijn. Dat betekent dat het afwegingskader vooral moet uitleggen waarom invoering belangrijk is en welke afwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.