Betrokkenen

Samenstelling bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht GGZ
De opdrachtgever voor dit project zijn de gezamenlijke branchepartijen GGZN en ZN. Deze worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht GGZ bestaand uit bestuurders uit de achterban van GGZN en ZN. Aan de Bestuurlijke commissie neemt ook de NZa deel.

Bart Combée Nederlandse Zorgautoriteit
Julliëtte van Eerd GGZ Breburg / GGZ Nederland
Olivier Gerrits Zilveren Kruis / Zorgverzekeraars Nederland
Kees Hamster VGZ / Zorgverzekeraars Nederland
Fred Pijls GGZ Oost Brabant / GGZ Nederland
Stephan Valk Parnassia Groep / GGZ Nederland

Leden en overige betrokkenen landelijk projectteam Horizontaal Toezicht GGZ
Voor de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht in de GGZ is de landelijke projectgroep Horizontaal Toezicht GGZ ingesteld. Hierin participeren vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit de achterban van GGZN en ZN. Ook de NZa maakt deel uit van het landelijk projectteam. Hieronder een overzicht van de leden en overige betrokken.

Naam Organisatie
GGZ Nederland / Zorgverzekeraars Nederland Cornelis Jan Diepeveen (voorzitter)
GGZ Nederland Alex Martinius (contactpersoon GGZN)
Zorgverzekeraars Nederland Sacha Jacobs (contactpersoon ZN)
a.s.r. Annalize Buurman-Roseboom
Zorg en Zekerheid Floor de Veer
Arkin Christel van Maarseveen / Koen Keijzer
CZ Martijn van Marle / Marieke Donkers
Dimence Groep Rutger Wissink
DSW Eitel Homan
GGZ Delfand José Visser
GGZ Oost Brabant Saskia Welting
ONVZ Leonie van Berkel
Emergis Louis van Vliet
Mediant Odette Broekmaat-van der Linden
Menzis Marco Nieuwenhuis / John de Kruijf
Nederlande Zorgautoriteit Carlijn Ritzen / Bas Jurling
Zilveren Kruis Mark Klein Gunnewiek /Kimberly Heesakkers
Parnassia Groep Grace Ramkisoen
Pro Persona René de Graaf
GGZ Rivierduinen Ronald van der Salm
VGZ Stéphanie Brouwer – De Reus / Jan van Dam