Betrokkenen

Samenstelling bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht GGZ
De opdrachtgever voor dit project zijn de gezamenlijke branchepartijen GGZN en ZN. Deze worden vertegenwoordigd in een Bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht GGZ bestaand uit bestuurders uit de achterban van GGZN en ZN. Aan de Bestuurlijke commissie neemt ook de NZa deel.

Naam Organisatie
Oscar Dekker GGZ Oost Brabant / GGZ Nederland
Olivier Gerrits Zilveren Kruis / Zorgverzekeraars Nederland
Kees Hamster VGZ / Zorgverzekeraars Nederland
Ernst Klunder Dimence Groep / GGZ Nederland
Bas Jurling Nederlandse Zorgautoriteit

Leden en overige betrokkenen landelijk projectteam Horizontaal Toezicht GGZ
Voor de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht in de GGZ is de landelijke projectgroep Horizontaal Toezicht GGZ ingesteld. Hierin participeren vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en zorgaanbieders uit de achterban van GGZN en ZN. Ook de NZa maakt deel uit van het landelijk projectteam. Hieronder een overzicht van de leden en overige betrokken.

Naam Organisatie
GGZ Nederland / Zorgverzekeraars Nederland Cornelis Jan Diepeveen (landelijk projectleider)
GGZ Nederland Marijke Verbeek (contactpersoon GGZN)
Zorgverzekeraars Nederland Sacha Jacobs (contactpersoon ZN)
a.s.r. Annalize Buurman-Roseboom / Dirk Jan Noorland
Antes Lenneke Bood / Jenneke Hoekstra
Arkin Christel van Maarseveen / Koen Keijzer
CZ Martijn van Marle / Marieke Donkers
Dimence Groep Rutger Wissink
DSW Eitel Homan
GGZ Delfand José Visser
GGZ Oost Brabant Stefan de Kort
Lentis Ad van Beilen / Marian Smit
Lionarons GGZ Sacha van Dongen
Mediant Maureen van Tongeren / Odette Broekmaat-van der Linden
Menzis Ernst Wichertjes / John de Kruijf
Nederlande Zorgautoriteit Bas Jurling / Rutger van Hutten
ONVZ Randy Bennik
Parnassia Groep Eveline Kenters
Pro Persona Angela Blanken
Rivierduinen Ronald van der Salm
VGZ Kim van Rootselaar / Stéphanie Brouwer-de Reus
Zilveren Kruis Kimberly Heesakkers / Mark Klein Gunnewiek