Aanleiding

Zorgverzekeraars Nederland (verder: ZN) en GGZ Nederland (verder: GGZN) hebben bestuurlijke afspraken met elkaar gemaakt om per 2018 een gezamenlijke landelijk traject te starten in het kader van Horizontaal Toezicht Zorg. Ze zijn het erover eens dat krachten meer gebundeld moeten worden om in 2018 een grote stap te zetten op de weg naar Horizontaal Toezicht binnen de GGZ. Een gezamenlijk projectteam namens de zorgverzekeraars en GGZ-instellingen moet de spil worden in dit traject. Ervaringen die opgedaan zijn in de pilots én alle eerder ontwikkelde (concept) producten (ook vanuit de MSZ) worden ingebracht in dit landelijke traject.

Doel
De doelstelling van het landelijk project is om:

  1. een gezamenlijk Plan van Aanpak én een gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht in de GGZ te ontwikkelingen, en;
  2. een gezamenlijke implementatiestrategie en praktische en uniforme HT-producten te ontwikkelen die de invoering van HT binnen de GGZ gaan ondersteunen (landelijk raamwerk).

Op basis daarvan zal de landelijke uitrol van Horizontaal Toezicht per 1 januari 2019 moeten starten

Afbakening
Dit project richt zich op de GGZ-sector. De lopende pilots maken op zichzelf geen onderdeel uit van dit traject. Wel zal de kennis en ervaring die daar opgedaan is, zowel bij de GGZ-instellingen als bij de zorgverzekeraars, optimaal ingezet worden ten behoeve van dit landelijke traject. Ook zal in het implementatieplan specifiek aandacht moeten zijn voor deze pilots.