HT-Tooling

Voor ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) die werken met Horizontaal Toezicht is er software beschikbaar om de verantwoording naar de representerende zorgverzekeraar op basis van Horizontaal Toezicht zo efficiënt mogelijk in te richten. De tooling van zorgaanbieders waarin de verantwoording wordt gedaan wordt aangesloten op de tooling van zorgverzekeraars. Dit ondersteunt de interactie en communicatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) hebben een gezamenlijke gebruikersgroep ingericht vanuit het landelijk platform Horizontaal Toezicht ten behoeve van de implementatie en het onderhoud van de HT-Tooling. De tooling wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik voor GGZ-aanbieders die samen met zorgverzekeraars bezig zijn met Horizontaal Toezicht Zorg.

Wat vooraf ging

Eind 2018 zijn de NVZ, ZN en NFU een gezamenlijke pilot gestart om te komen tot landelijke tooling voor zorgaanbieders ten behoeve van Horizontaal Toezicht. Daarbij is gekozen voor de tooling van Qontrol-it: Rollerqoaster.

Aan de pilot HT-Tooling hebben 7 ziekenhuizen deelgenomen: Alrijne Zorggroep, Erasmus MC, LUMC, MC Haaglanden, Noord West Ziekenhuisgroep, UMC Groningen en Treant Zorggroep. Gezamenlijk hebben zij in een gebruikersgroep de HT-Tooling getest en verder ontwikkeld. Deze pilot is door de betreffende ziekenhuizen positief geëvalueerd.

Medio maart 2019 is een uitvraag gedaan onder alle ziekenhuizen en is gebleken dat een groot aantal ziekenhuizen gebruik willen maken van landelijke HT-Tooling.

In mei 2019 is de landelijke implementatie van de HT-Tooling van start gegaan.

Over de HT-Tooling

Na een zorgvuldig afwegingsproces en een uitgebreide pilot is gekozen voor de HT-Tooling Rollerqoaster (Qontrol-it). Rollerqoaster voldoet aan de functionele specificaties die door het landelijk platform HT zijn opgesteld. Onderzoek naar de beveiliging van deze tooling heeft uitgewezen dat deze voldoende is gelet op de toepassing. Daarbij is het uitgangspunt dat er geen patientgegevens in de tool mogen worden opgenomen.

Qontrol-it is sinds januari 2020 zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd. Dit betekent dat Qontrol-it aantoonbaar heeft gemaakt haar informatiebeveiliging en processen op orde te hebben. Daarmee is Qontrol-it een betrouwbare ketenpartner in de zorgsector. Qontrol-it is enorm trots op het behalen van deze certificering!

Op zondag 18 oktober was Qontrol-it te zien in een uitzending van De Barometer bij RTL Z waarin Henk Snijders vertelt en je meeneemt in de ins en outs van Qontrol-it.

Kijk hier de uitzending terug.

Stand van zaken (augustus 2019)

Inmiddels zijn 46 van de 72 ziekenhuizen aangesloten op de landelijk HT-Tooling. De verwachting is dat dit aantal nog zal toenemen.

Aanmelden

Wilt u meer informatie over de Horizontaal Toezicht? Stuur dan contact op met het landelijk platform HT.

Wilt u meer informatie over de HT-Tooling? Neem dan contact op met Qontrol-it.

Wilt u deelnemen aan de HT-Tooling? Vul dan de ‘Verklaring deelname HT-tooling’ en de ‘Verwerkersovereenkomst HT-Tooling’ in en mail deze aan info@horizontaaltoezichtzorg.nl.