Horizontaal Toezicht GGZ

Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.

map

Landelijk project

Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland zijn per 2018 een gezamenlijke landelijk traject gestart in het kader van Horizontaal Toezicht. Bij de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht is het van belang dat er intensief wordt samengewerkt tussen de zorgverzekeraars en GGZ-instellingen.

Producten

Er wordt één landelijk raamwerk ontwikkeld voor Horizontaal Toezicht binnen de GGZ. Naast een gezamenlijke visie en implementatieplan bevat dit raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering gaan ondersteunen.